Referanser

Siden oppstarten i 1998 har vi arbeidet med en rekke oppdrag innenfor ulike prosjektkategorier. Fellesnevneren har vært utfordringer knyttet til gjennomføring og drift, samt at oppdragene har utviklet seg til gode samarbeidsprosjekter mellom eiere, organisasjon.

  • Nedre Romerike Vannverk
  • Briskeby Eiendom
  • "Engasjementet på Moelv"