Addenda Consult AS leverer primært tjenester innen ledelse og prosjektledelse

Vi har mange års praktisk erfaring fra ledelse, virksomhetsstyring og rådgivning, samt solid faglig bakgrunn innen ledelse og økonomi.

«Om å forstå, gjøre seg forstått, og skape en forståelse»

Behovet for å forstå ligger forankret i oss alle, særlig endringer som påvirker oss selv. Vi ønsker å vite hva som ligger bak, og hva som er grunnlaget for beslutningen. Til tross for dette er det vanskelig å gjøre seg forstått, og ikke minst; skape en felles forståelse for vanskelige valg som må bli tatt.

I Addenda jobber vi som prosjektleder og konsulent i prosjekt som påvirker folk. Derfor er en felles forståelse grunnpilaren i leveransen. Det handler om å finne grunnlaget vi alle kan enes om.

Vi har mange års praktisk erfaring fra ledelse, virksomhetsstyring og rådgivning, samt solid faglig bakgrunn innen ledelse og økonomi. Gjennom praktisk ledererfaring og teoretiske metoder, har vi en tilnærming til utfordringer som sikrer eierskap og aksept for de løsninger som implementeres.

Vi arbeider sammen med kunden fra innsiden av virksomheten.

Sammen med et godt utviklet nettverk, kan vi tilby spisskompetanse på flere fagområder - i trygg forvissning om at oppdraget løses etter våre grunnleggende retningslinjer - forstå, gjør deg forstått og skap forståelse !

Forstå – gjør deg forstått – skap forståelse !

Dag G. Jørgensen

  +47 901 04 788

   dag@addenda.no