Tjenester

Prosjektledelse

Vi har lang erfaring med å definere, lede og styre prosjekter i mål - store som små. Vår oppgave er å ta rollen som prosjektleder. Vi setter oss inn i virksomhetens utfordringer, og skaper en forståelse for nødvendige forretningsprosesser, og legger gode planleggingsprosedyrer for et vellykket gjennomført prosjekt. Vi har erfaring fra større prosjekter ved

  • Restrukturering av virksomhet
  • Eiendomsutvikling
  • Etablering og dokumentasjon av forretningsrutiner
  • Gjeldsforhandlinger
  • Kjøp- og salg av eiendom

Midlertidig ledelse

Behovet for midlertidig ledelse kan oppstå ved f.eks.

  • Restrukturering av virksomheter
  • Akutt svikt i ledelse, eller ved bortfall av etablert ledelse
  • I en overgang fra gammel til ny leder
  • Sykmeldinger eller permisjoner

For å kunne overta en lederfunksjon raskt og midlertidig kreves det at man på kort tid kan sette seg inn virksomheten og deres problemstilling, samt sette mål, og legge konkrete planer som evnes å gjennomføres i samarbeid med personalet.

Vår erfaring er at arbeidet er krevende, men lang erfaring og klare retningslinjer fra oppdragsgiver samt et godt samarbeid med gjenværende organisasjon, vil gi resultater.