Referanser

Siden oppstarten i 1998 har vi arbeidet med en rekke oppdrag innenfor ulike prosjektkategorier. Fellesnevneren har vært utfordringer knyttet til gjennomføring og drift, samt at oppdragene har utviklet seg til gode samarbeidsprosjekter mellom eiere, organisasjon.

  • Vannverkssaken på Romerike
    Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS
  • Strandveien 1 AS, utvikling reguleringsplan 1600 boliger Lillestrøm; 145 000 m2 (se www.strandveien1.as
  • Briskeby Eiendom og Briskeby Stadion, Hamar
  • Ring Chairtech AS