Referanser

Siden oppstarten i 1998 har vi arbeidet med en rekke oppdrag innenfor ulike prosjektkategorier. Fellesnevneren har vært utfordringer knyttet til gjennomføring og drift, samt at oppdragene har utviklet seg til gode samarbeidsprosjekter mellom eiere, organisasjon og Addenda som koordinator 

  • Vannverkssaken på Romerike
    Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS
  • Strandveien 1 AS, utvikling reguleringsplan 1600 boliger Lillestrøm; 145 000 m2 (se www.strandveien1.as
  • Briskebysaken - Briskeby Eiendom og Briskeby Stadion, Hamar
  • Ring Chairtech AS

Vannverksaken på Romerike ....

fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Addenda har fra 2005 bistått Nedre Romerike Vannverk og Sentralrenseanlegget RA-2 med å nøste opp i den mye omtalte saken.

Den 26. september 2005 publiserte Aftenposten en artikkel om selskapene Nedre Romerike Vannverk AS og Sentralrenseanlegget RA-2 AS. Artikkelen kan du lese her

Saken har blitt betraktet som den mest alvorlige korrupsjonssaken i Norge. Det var Aftenspostens journalister som rullet opp saken. 

For oppslag har vi lagt inn en lenke til nrk.no som har samlet oppslag om saken. 

Opprinnelig ble vi engasjert med å nøste opp i økonomiske forhold, men etter kun 3 måneder fikk selskapet ansvaret for å koordinere all etterforskning, granskning og selskapets samarbeide med Økokrim i saken. 

Addenda har bidratt i forberedelse og gjennomføring av rettssaker, gjevinning av verdier, og ikke minst stått for gjennomføring av inndragning av midler vunnet ved staffbare handlinger i Sør-Afrika. 

Addenda fikk anledning til å ogranisere dette arbeidet, og det ble i mai 2021 overført ca 21 mill kroner (36 mill ZAR) fra Sør-Afrika til Norge. Det har kun i liten grad vært gjennomført tilsvarende operasjoner i Norge de siste år. Det henvises til "Den mislykkede pengejakten" i DN.no (21.06.21) https://www.dn.no/staticprojects/special/den-mislykkede-pengejakten/ 

Vannverksaken har gått i etapper, og etterforskning, rettssaker og gjenvinning av midler i Norge var i hovedsak gjennomført i 2012. 

Deretter har man etter initiativ fra Addenda arbeidet med utvikling av et eiendomsområde og det er nå planer for utbygging av ny bydel i Lillesestrøm, se linken www.strandveien1.as 

Addenda er stadig prosjektleder for dette tiltaket og organiserer forskjellige faggrupper og kontakt mot regulerings- og overordnede myndigheter for å gjennomføre prosjektet.