Fagområder

 

Økonomi og finans

I en forretningsverden preget av høy konkurranse, digitalisering, større fart og økende kompleksitet, er vår oppgave å bidra til omstilling, lønnsomhet og varige konkurransefortrinn. Med etablerte modeller og praktisk tilnærming, benytter vi vår erfaring på arbeidsområder innen finansiering, verdivurderinger, budsjetter, bedriftsanalyse og lønnsomhetsvurderinger. Vi fokusere på:

 • At økonomi- og finansfunksjonen skal være en samtalepartner for ledelsen når det gjelder strategisk støtte til kunder, leverandører og eiere
 • Forbedring av lønnsomhet
 • Tilpasninger og gevinstsikring ved foretaksintegrasjon
 • Implementering av styringssystemer, herunder utarbeidelse av relevant ledelsesinformasjon

I tillegg bistår vi ledere av økonomi- og finansfunksjoner med å tilpasse seg nye rammevilkår ved:

 • Å levere konkrete tiltak for å forbedre virksomhetens ledelsesinformasjon, innen økonomi- og finansfunksjonen, ved hjelp av muliggjørende teknologi
 • Midlertidig ledelse innen økonomi og finans
 • Utarbeidelse og revisjoner av rutiner og prosedyrer
 • Faglig coaching

Sammen med et godt etablert nettverk og analysemodeller som hensyntas lokale forhold, foretar vi vurderinger av små som store objekter og strukturer som:

 • Næringsbygg
 • Leiekontrakter
 • Virksomheter

 

Fast eiendom

Med bred erfaring innen forvaltning, drift og omsetning av fast eiendom, har vi arbeidet med utvikling og rådgitt i prosesser som omhandler større eiendomstransaksjoner.  De siste årene har vi også arbeidet som prosjektleder i store utviklingsprosjekt som omhandler byutvikling og reguleringsplaner i krysningspunktet mellom privat og offentlig sektor.

 

Privat og offentlig sektor

Vår spisskompetanse ligger i brytningspunktet mellom privat og offentlig sektor, prosesser som involverer stat, fylke og kommune. Store komplekse prosjekt krever erfaring med, og en forståelse for, forvaltning og regulering, og ikke minst integritet i prosessen.